Inrichtende macht

Daar wij behoren tot het Gemeentelijk Onderwijs, is de Gemeenteraad van Kortessem onze Inrichtende Macht.

Hij is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Hij is verantwoordelijk voor het beleid, de gebouwen en het goede verloop van het onderwijs.

In het College van Burgemeester en Schepenen is Mevr. Christy Goddet onze Schepen van Onderwijs . De inrichtende macht heeft haar zetel op het Gemeentehuis, Kerkplein 11 te Kortessem.

Schoolraad

In deze raad krijgen de inrichtende macht, personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren waarvoor de inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt.

Wie zetelt er in onze schoolraad:

  • Voorzitter: Syl Arnols
  • Secretaris: Bex Stijn

Verantwoordelijke ouders:

  • Guigoven: Syl Arnols GSM: 0476810480
  • Zammelen: Grosemans Anne GSM: 0479 545101

Lokale Gemeenschap:

  • Guigoven : Carina Paulus GSM: 0495 458562
  • Zammelen: Dorette Annens