In beide vestigingsplaatsen is er mogelijkheid tot opvang

Guigoven

Te Guigoven worden de kleuters elke klasdag opgevangen door mevr. Carina Paulus.

‘s Morgens is er (betaalde) opvang vanaf 7u30 tot 8u25.

Slechts op vraag kan er opvang voorzien worden vanaf 7u ! 

Na 8u25 is de opvang gratis

’s Avonds is er opvang van 15u30 tot 18u30 .

Op woensdagnamiddag is er ook opvang mogelijk vanaf 12u30 tot 13u. De kleuters (Guigoven) die op woensdagnamiddag of op vrije dagen opvang nodig hebben, kunnen dit aanvragen bij de centrale opvang: “Het Klokhuisje”, ingericht door de Gemeente in het onderwijscentrum Daaleinde 5 te Kortessem. Dit is tevens de Buitenschoolse Kinderopvang voor de vakanties en verlofdagen. Meer inlichtingen i.v.m. het Klokhuisje kan u bekomen bij de verantwoordelijke, mevr. Evi Vandermeeren, kinderopvang@kortessem.be

De prijs voor de opvang: – € 0,75 per begonnen half uur opvang voor 1 kind – € 1,25 per begonnen half uur opvang voor 2 kinderen uit hetzelfde gezin binnen onze school – € 1,60 per begonnen half uur opvang voor 3 kinderen uit hetzelfde gezin binnen onze school. De facturatie van deze opvang gebeurt telkens op het einde van de maand.

Vanaf 8u25 is er een leerkracht aanwezig, zowel in Guigoven als in Zammelen. Schoolzaken worden met de leerkrachten geregeld; geldzaken (doremi, e.a.) via gepast geld in een briefomslag met de naam van de kleuter of je kan dit ook storten op de rekening van de school met duidelijk vermelding naam van je kleuter en waarvoor het geld dient.

Zammelen

Te Zammelen is er opvang op maat. Deze wordt verzorgd door enkele personen die werken met een vrijwilligerscontract. In samenspraak met de klasjuf en naargelang de noden en op vraag van de ouders, kan de opvang te Zammelen worden aangepast.

Elke morgen kan er opvang voorzien worden vanaf 7u30 tot 8u25 en elke avond van 15u30 tot 18u30.

De prijs voor de opvang: – € 0,75 per begonnen half uur opvang voor 1 kind – € 1,25 per begonnen half uur opvang voor 2 kinderen uit hetzelfde gezin binnen onze school – € 1,60 per begonnen half uur opvang voor 3 kinderen uit hetzelfde gezin binnen onze school. De facturatie van deze opvang gebeurt telkens op het einde van de maand.

Vanaf 8u25 is er een leerkracht aanwezig, zowel in Guigoven als in Zammelen. Schoolzaken worden met de leerkracht geregeld; geldzaken (doremi, e.a.) via gepast geld in een briefomslag met de naam van de kleuter of je kan ook storten op de rekening van de school met duidelijke vermelding van de naam van de kleuter en waarvoor het geld dient.