Inrichtende macht

Daar wij behoren tot het Gemeentelijk Onderwijs, is de Gemeenteraad van Kortessem onze Inrichtende Macht.

Hij is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Hij is verantwoordelijk voor het beleid, de gebouwen en het goede verloop van het onderwijs.

In het College van Burgemeester en Schepenen is Meneer Tom Thijsen onze Schepen van Onderwijs . De inrichtende macht heeft zijn zetel op het Gemeentehuis, Kerkplein 11 te Kortessem.

Schoolraad

In deze raad krijgen de inrichtende macht, personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren waarvoor de inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt.

Wie zetelt er in onze schoolraad:

  • Voorzitter: Ann Hulsmans
  • Secretaris: Sadia Geboers

Verantwoordelijke ouders:

  • Guigoven: Ann Hulsman 
  • Zammelen: Stephanie Bleys

Lokale Gemeenschap:

  • Guigoven : Syl Arnols
  • Zammelen: Marina Groven